Suvarnabhumi Airport Map

Suvarnabhumi Airport : Flight Status

Friday, November 7, 2008

เร่ง ทอท.ชดเชยเสียงสุวรรณภูมิ

( 20-09-2007 ) 10:09:51 แหล่งข่าว เดลินิวส์

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ฐานะประธานคณะกรรมการไตรภาคี เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ปัญหาเรื่องเสียงรอบสนามบินสุวรรณภูมิว่า ได้เร่งรัดให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือทอท.จ่ายชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเรื่องเสียงรอบสนามบิน สุวรรณภูมิโดยเร็ว ซึ่งหากพื้นที่ไหนที่ชาวบ้านตกลงรับราคาชดเชยของทอท.ให้จ่ายเงินทันที คาดว่าผู้ได้รับความเดือดร้อนแนวเส้นเสียงเอ็นอีเอฟเกิน 40 จะจ่ายเงินชดเชยให้เสร็จในเดือน ต.ค.นี้ แต่ถ้ารายไหนตกลงกันไม่ได้ต้องเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป สำหรับกรณีที่ตัวแทนชาวบ้านต้องการยึดมติ ครม. วันที่ 21 พ.ย. 49 ที่ระบุว่าจะจ่ายชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงก่อนปี 44 นั้น ให้ตัวแทนชาวบ้านและทอท.ไปจัดทำตัวเลขมาให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับมติ ครม. วันที่ 29 พ.ค. 50 ว่ามีความแตกต่างตรงจุดไหนบ้าง หลังจากนั้นจะประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อหาข้อยุติที่ชัดเจนอีกครั้ง “การประชุม นัดแรกยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ยืนยันว่าชาวบ้านที่อยู่แนวเส้นเสียงเกินเอ็นอีเอฟ 40 นั้น ทอท. พร้อมรับซื้อที่อยู่อาศัยและอาคารคืนอยู่แล้ว ส่วนชาวบ้านที่อยู่แนวเส้นเสียงเอ็นอีเอฟ 30-40 ที่เรียกร้องขอให้ทอท.จ่ายชดเชยให้เท่ากับเส้นเสียงเกิน 40 เอ็นอีเอฟนั้น จะพิจารณาเป็นรายกรณีถ้าพิสูจน์ได้ว่าประชาชนได้รับผลกระทบเรื่องเสียงจริง และคณะกรรมการฯยังยึดหลักมติ ครม. 29 พ.ค. 50 ที่ระบุจ่ายเงินให้กับชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานก่อนปี 44 ซึ่งการจะแก้ไขต้องเข้า ครม. อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ให้ ทอท. รายงานความคืบหน้าการจ่ายค่าเสียหายให้กับคณะกรรมการฯได้รับทราบด้วย”.

No comments:

Products from Amazon.com

Suvarnabhumi Airport Video!!!

Loading...